Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

Baş Editör

Prof. Dr. Bayram TAY

Tel: 
0386 280 51 77

E-mail:
bayramtay@gmail.com
bayramtay@ahievran.edu.tr

Web Adresi: https://akademik.ahievran.edu.tr/site/bayramtay