Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

Sekreterya

Araş. Gör. Murat BAŞ

Tel:
0386 280 51 80

E-mail:
ahikefad@gmail.com
muratbas@ahievran.edu.tr

Web Adresi: https://akademik.ahievran.edu.tr/site/muratbas