Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

Tarandığı İndeksler

  1. TUBİTAK-ULAKBİM
  2. EBSCOhost
  3. The Directory of Open Access Journals - DOAJ
  4. Türk Eğitim İndeksi
  5. Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index)
  6. Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)
  7. Google Akademik
  8. Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
  9. The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)