Editörler Kurulu

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Sahibi

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA (Rektör)

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Refik BALAY (Dekan)

Baş Editör

Doç. Dr. Bayram TAY

Alan Editörleri

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Doç. Dr. Nuri BALOĞLU

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doç. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Tezcan KARTAL

Matematik Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Serdal BALTACI

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Erhan GÜNEŞ

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKYILMAZ

Eğitim Programları ve Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Menderes ÜNAL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doç. Dr. Dilek GENÇTANIRIM KURT

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Şükran UÇUŞ GÜLDALI

Sınıf Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Osman ÇİL

Dil Editörü (İngilizce)

Yrd. Doç. Dr. Menderes ÜNAL

Dizgi Sorumluları

Arş. Gör. Gül ÖZÜDOĞRU

Sekreterya

Arş. Gör. Murat BAŞ

 

Dergimiz ULAKBİM, EBSCO, SOBIADASOS, DOAJ ve Türk Eğitim İndeksi veri tabanında yer almaktadır Bu dergi yılda üç defa yayınlanan hakemli bir dergidir


Copyright © BAUM 2015